Hướng dẫn poke friend token- FPlus Token Cookie
Hướng dẫn poke friend token- FPlus Token Cookie

Hướng dẫn poke friend token- FPlus Token Cookie

7/2/2018 1:36:52 PM
POKE FRIENDS
Poke friend sẽ giúp bạn tương tác nhiều hơn với bạn bè của mình trên facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Poke friend.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn poke friends.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn