Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt token facebook - FPlus Token Cookie

7/4/2018 8:29:29 AM
RỜI NHÓM PHẢI DUYỆT
Bạn muốn tham gia nhiều nhóm nhưng lại có những nhóm đăng bài yêu cầu chờ duyệt. FPlus sẽ giúp bạn rời đi những nhóm cần chờ duyệt bằng cách sử dụng cookie để quét ra những nhóm cần duyệt trong các nhóm bạn đã tham gia.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Rời nhóm phải duyệt.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn rời nhóm phải duyệt.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.
 
Bước 2: Đăng nhập thêm các tài khoản facebook hỗ trợ rời nhóm (đăng nhập nick facebook sẽ giúp lấy cookie quét được các nhóm không cần duyệt bài trước khi đăng).

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn