Hướng dẫn seeding follow token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn seeding follow token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn seeding follow token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 5:39:15 PM
SEEDING FOLLOW
Chức năng này sẽ giúp bạn tự dùng nhiều tài khoản phụ của mình để tăng like follow, comment cho các bài đăng của mình tại tài khoản chính.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Seeding follow.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn seeding follow..
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập UID muốn follow
 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn