Hướng dẫn seeding rating page token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn seeding rating page token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn seeding rating page token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 5:42:30 PM
SEEDING RATING PAGE
Chức năng này sẽ giúp bạn tăng lượt đánh giá bằng nhiều token, tài khoản của bạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Seeding rating page.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn seeding rating page.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập thông tin và nội dung đánh giá page.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn