Hướng dẫn tự động chấp nhận kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn tự động chấp nhận kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn tự động chấp nhận kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/26/2018 2:38:01 PM
ACCEPT FRIEND REQUEST
Bạn có nhiều lời mời kết bạn nhưng lại không muốn accept hết tất cả?
FPlus sẽ giúp bạn chấp nhận các yêu cầu kết bạn nhận được đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để kết bạn với những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Accept friend request.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn accept friend request.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí để kết bạn.

 
 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn