Hướng dẫn tự động kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn tự động kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn tự động kết bạn cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/26/2018 3:31:09 PM
ADD FRIEND COOKIE
Bạn có một file UID và muốn kết bạn với các khách hàng bạn cho là tiềm năng trong danh sách đó? Hay bạn muốn kết bạn với 1 loạt những người bạn muốn mà ngại vì mất thời gian?
FPlus sẽ giúp bạn tự động kết bạn đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để kết bạn với những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Add friend cookie.
 

Bước 1: Nhập danh sách account muốn kết bạn.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).

 
Bước 2: Nhập danh sách UID hoặc chọn file UID muốn add friend.


Bước 3: Thiết lập “like avatar, comment, like post” trước khi kết bạn.
Tích chọn các điều kiện kết bạn.


Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn