Hướng dẫn unfriend cookie facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn unfriend cookie facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn unfriend cookie facebook - FPlus Token Cookie

6/27/2018 11:28:52 AM
UNFRIEND COOKIE
Bạn có một list friend nhưng lại có nhưng bạn bè kém tương tác? Không đem lại hiệu quả cao, ít follow?
FPlus sẽ giúp bạn unfriend những người bạn này đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để giúp bạn giữ được những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook. Giúp cho bạn có nguồn khách hàng tiềm năng không bao giờ cạn.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Unfriend cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn unfriend.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass.
  • Nhập dạng user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass để thiết lập ssh cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
  • Nhập dạnguser|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:passđể thiết lập proxy cho từng tài khoản (user, pass, token có thể để trống).
 

 
Bước 2:  Chọn các điều kiện unfriend

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn