Hướng dẫn unfriend token - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn unfriend token - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn unfriend token - FPlus Token Cookie

7/2/2018 1:40:01 PM
UNFRIEND
Bạn có một list friend nhưng lại có nhưng bạn bè kém tương tác? Không đem lại hiệu quả cao, ít follow?
FPlus sẽ giúp bạn unfriend những người bạn này đồng thời lọc theo các tiêu chí có sẵn để giúp bạn giữ được những khách hàng tiềm năng với nhiều tài khoản facebook. Giúp bạn bán hàng trên profile hiệu quả.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Unfriend
Bước 1: Nhập danh sách token muốn unfriend.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Chọn các điều kiện unfriend.

 
 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn