Invite 1 friend to all group token facebook - FPlus Token Cookie
Invite 1 friend to all group token facebook - FPlus Token Cookie

Invite 1 friend to all group token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 11:53:53 AM
INVITE 1 FRIEND TO ALL GROUP
Bạn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, để tăng lượt tương tác, bạn muốn các tài khoản đó cùng tham gia vào các nhóm bạn đã tham gia để comment, like, giúp tăng hiệu quả bài đăng của bạn.
Với chức năng này, FPlus sẽ giúp bạn thực hiện công việc này và hoàn thành một cách nhanh nhất.
FPlus > FPlus Token & Cookie > invite 1 friend to all group.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn mời bạn bè join nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập ID bạn bè muốn mời vào nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn