Invite all friend to group token facebook - FPlus Token Cookie
Invite all friend to group token facebook - FPlus Token Cookie

Invite all friend to group token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 11:57:07 AM
INVITE ALL FRIEND TO GROUP
Bạn quản lý các nhóm bán hàng của bạn, bạn mong muốn tăng lượt tương tá, giúp khách hàng tiếp cận nhanh hơn đối với sản phẩm của bạn.
FPlus sẽ giúp bạn mời những người bạn, những khách hàng tiềm năng của bạn vào trong group bán hàng của bạn để có thể marketing thông qua bài viết trên nhóm hoặc tăng thành viên nhóm.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Invite all friend to group.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn Invite all friend to group.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập danh sách ID nhóm muốn mời.


 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn