Join & accept group token facebook - FPlus Token Cookie
Join & accept group token facebook - FPlus Token Cookie

Join & accept group token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 12:00:45 PM
JOIN & ACCEPT GROUP
FPlus sẽ giúp bạn tham gia vào các nhóm mà bạn bè của mình tham gia đồng thời phê duyệt nhanh chóng. Để bạn có thể đăng tin, đăng bài về sản phẩm giúp tương tác với khách hàng nhanh chóng, hiệu quả hơn ở nhiều group khác nhau.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Join & accept group.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn Join & accept group.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập danh sách id, token chứa nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn