Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh

Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh

10/2/2015 9:12:20 AM
Cách 1: Sử dụng danh sách bạn bè để vượt checkpoint hình ảnh
Mở file 1841307626094795_list_friend.xml hoặc Tuyet Nguyen Thi_1841307626094795_list_friend.txt trong thư mục My Document/Fplus
Tìm 6 tên mà fb hiện ra trong file danh sách bạn bè ta tìm được 6 uid.
Vào trình duyệt ẩn danh vào địa chỉ https://www.facebook.com/uid sau đó vào phần photos để check ảnh của uid đó.
Check lần lượt 6 uid ta sẽ trả lời được 1 câu hỏi.

Cách 2: Backup lại danh sách ảnh bạn bè để dễ dàng vượt checkpoint hình ảnh.

1. Vào phần backup ảnh


2. Chọn thư mục lưu ảnh

3. Hoàn tất


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn