Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng
Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng

Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng

8/6/2015 9:37:26 AM
Hủy toàn bộ bạn bè trong nick facebook đăng tin, chỉ giữ lại 20 > 30 bạn bè biết mặt hoặc thân thiết để vượt checkpoint hình ảnh. Nick của bạn sẽ vượt checkpoint nhanh chóng và k bao giờ bị mất vì không vượt được checkpoint. Do nick facebook chỉ bị mất khi ko vượt được checkpoint.
Facebook chỉ có 2 dạng block:
  - Checkpoint hình ảnh hoặc sđt, checkpoint chứng minh thư.
  - Block tính năng (ví dụ : đăng tin) trong vài ngày hoặc 1 2 tuần.

Cách khác: Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh

Bước 1: Click nút hủy kết bạn trong Tab Bạn bè FPlus
Bước 2: Hủy kết bạn hàng loạt


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn