Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng
Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng

Cách bất tử nick facebook vượt check point dễ dàng

Overall ratings: 62 | Rating: 4.5 out of 5
8/6/2015 9:37:26 AM
Hủy toàn bộ bạn bè trong nick facebook đăng tin, chỉ giữ lại 20 > 30 bạn bè biết mặt hoặc thân thiết để vượt checkpoint hình ảnh. Nick của bạn sẽ vượt checkpoint nhanh chóng và k bao giờ bị mất vì không vượt được checkpoint. Do nick facebook chỉ bị mất khi ko vượt được checkpoint.
Facebook chỉ có 2 dạng block:
  - Checkpoint hình ảnh hoặc sđt, checkpoint chứng minh thư.
  - Block tính năng (ví dụ : đăng tin) trong vài ngày hoặc 1 2 tuần.

Cách khác: Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh

Bước 1: Click nút hủy kết bạn trong Tab Bạn bè FPlus
Bước 2: Hủy kết bạn hàng loạt


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn