Chia sẻ bài viết, ảnh, video qua tin nhắn facebook - FPlus
Chia sẻ bài viết, ảnh, video qua tin nhắn facebook - FPlus

Chia sẻ bài viết, ảnh, video qua tin nhắn facebook - FPlus

1/24/2019 2:44:54 PM
CHIA SẺ BÀI VIẾT, ẢNH, VIDEO QUA TIN NHẮN FACEBOOK – FPLUS
Hướng dẫn tự động chia sẻ ảnh, bài viết hay video qua tin nhắn facebook; giúp tự đọng gửi tin nhắn cho hàng trăm khách hàng 1 ngày, giúp giới thiệu sản phẩm của bạn đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Phần mềm hỗ trợ gửi tin chia sẻ ảnh, video, bài viết cho toàn bộ thành viên trong group, tin nhắn được random một cách tự nhiên, tránh block.
FPlus > Gửi tin nhắn > Tự động gửi tin nhắn.


 
Bước 1:  Tìm danh sách UID muốn gửi tin nhắn chia sẻ bài viết, ảnh, video.
  • Tìm ID page muốn gửi tin nhắn.
  • Tìm bạn bè của 1 UID.
  • Tìm UID like, comment bài viết.

 
  • Tìm UID thành viên nhóm đã tham gia.

 
  • Tìm UID đã comment, inbox hay danh sách bạn bè của mình.

 
  • Tải danh sách UID có sẵn hoặc lưu UID tìm được ra file.

 
Bước 2: Chia sẻ bài viết, ảnh, video qua tin nhắn facebook
  • Chia sẻ ảnh qua tin nhắn facebook:
 

 
  • Chia sẻ bài viết, video qua tin nhắn facebook:
 


Bước 3: Thiết lập chia sẻ bài viết, ảnh, video qua tin nhắn facebook


 
Chỉ nên gửi  <100 hoặc 200 tin nhắn 1 ngày delays 200s.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn