Chia sẻ bài viết lên nhóm nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus
Chia sẻ bài viết lên nhóm nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Chia sẻ bài viết lên nhóm nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

6/22/2019 10:16:43 AM
CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN NHÓM FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUS
 
Bạn muốn thiết lập để chia sẻ bài viết lên nhiều nhóm của nhiều tài khoản mà không muốn chạy thủ công? Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng đăng và chia sẻ bài lên nhóm sử dụng máy ảo NOX; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 
FPlus > NOX - Sử dụng máy ảo > Đăng và chia sẻ bài lên nhóm
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn chia sẻ bài lên nhóm facebook sử dụng máy ảo NOX
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn chia sẻ bài lên nhóm facebook
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình chia sẻ bài lên nhóm facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi chia sẻ bài lên nhóm facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin để chia sẻ bài
 • Đăng tường: Tick để thiết lập chia sẻ bài lên tường cá nhân
 • Đăng nhóm: Tick để thiết lập chia sẻ bài lên nhóm đã tham gia.
Chọn số lượng nhóm muốn chia sẻ
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn chia sẻ.
Bạn có thể thêm các kí tự “w” để thêm random kí tự cho bài chia sẻ, tránh tình trạng bị spam facebook.
 

 
 • Chia sẻ bài viết:
“Link bài viết hoặc livestream facebook”: Tick để chia sẻ bài viết hoặc video livestream facebook mà bạn muốn.
Nhập link bài viết hoặc livestream facebook muốn chia sẻ vào ô trống.
 

 
Bước 4: Thiết lập chia sẻ bài viết lên nhóm facebook
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 5: Thiết lập thời gian chạy và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn