Comment lên nhóm đã tham gia của Page
Comment lên nhóm đã tham gia của Page

Comment lên nhóm đã tham gia của Page

5/4/2019 9:54:45 AM
COMMENT LÊN NHÓM ĐÃ THAM GIA CỦA PAGE
FPlus hỗ trợ bạn comment lên các bài trong nhóm với tư cách page quản trị đã tham gia nhóm. Bạn có thể đồng loạt comment lên nhiều nhóm, giúp tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả tương tác cao trong nhóm.
FPlus > Comment > Comment lên bài trong group
 
Bước 1: Chọn page muốn comment
  • Chọn page bạn muốn comment trong danh sách page quản trị.
  • Click “Tải danh sách nhóm của page”  để tải danh sách các nhóm mà page này đã tham gia.
 

 
Bước 2: Thiết lập comment lên bào trong group
  • “Danh sách nhóm”: Danh sách các nhóm  mà page đã tham gia
  • Nội dung comment: Nhập nội dung muốn comment vào ô nội dung comment
  • Click “Insert sticker” để chọn comment bằng sticker
  • “Chọn ảnh”: Click để chọn và tải ảnh bạn muốn comment lên phần mềm
  • Chọn số lượng bài muốn comment trong 1 group
Nghĩa là: Nếu bạn để là 2 thì phần mềm sẽ comment vào mỗi group 2 bài
 

 
  • Like post: Tick để like bài đăng đã comment trong group
  • Comment vào comment top trong bài: Tick để comment vào comment top trong bài đăng của nhóm
  • Xóa comment sau khi comment (s): Tick để xóa các comment sau khi đã comment được 1 khoảng thời gian
Chọn thời gian bạn muốn (s)
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn