Comment up bài đã đăng sử dụng nhiều Tab - FPlus
Comment up bài đã đăng sử dụng nhiều Tab - FPlus

Comment up bài đã đăng sử dụng nhiều Tab - FPlus

7/25/2018 8:45:03 AM
Hướng dẫn comment up  - Đăng tin Tab
FPlus hỗ trợ bạn comment vào các bài bạn đã đăng trên page, giúp bạn up bài đăng đó lên.
FPlus > Đăng tin Tab > Comment up
Bước 1: Nhập danh sách nick muốn đăng tin tab:
  • Nhập mỗi dòng một cookie .
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “User|Pass”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “User|Pass|Cookie|Token”.

 
Chọn nick muốn đăng tin tab trong danh sách nick.


 
Mở nhiều tab để sử dụng đăng tin tab: Bước 2: Tải danh sách bài đã đăng.
  • Cách 1: Nhập link bài viết và click “Thêm link”.

 
  • Cách 2: Tải tất cả các bài đã đăng: Click “Tải nhanh”, “Tải lại danh sách”, “Tải tất cả bài đã đăng”.
 

 
  • Cách 3: Mở danh sách bài đăng từ file lên FPlus.
 
  • Cách 4: Tìm bài đăng theo từ khóa và thời gian đăng.
 

 
  • Xóa các link đã chọn hoặc quét xóa bài lỗi.
 

 
Bước 3: Nhập nội dung comment và thiết lập comment.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn