Copy toàn bộ bài viết và album từ UID - FPlus
Copy toàn bộ bài viết và album từ UID - FPlus

Copy toàn bộ bài viết và album từ UID - FPlus

10/9/2018 9:44:01 AM
COPY TOÀN BỘ BÀI VIẾT VÀ ALBUM TỪ UID – FPLUS
Giúp bạn copy bài viết, album từ UID, page ID về đăng lên trên tường, page của mình. Bạn có thể lựa chọn số lượng bài muốn copy, loại hình bài muốn lấy…và thiết lập copy bài bằng Chrome; giúp bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng bài của mình, giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint hay bị khóa tài khoản của mình.
FPlus > FPlus Profile > Copy bài viết & album từ UID.
 

Bước 1: Nhập danh sách account.
 • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng “user|pass”.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng “user|pass|cookie|token”.
 • Click “Tải thêm danh sách page” để tải danh sách page bạn quản lý.
 • Click “Thêm”.

 
Bước 2: Thiết lập copy bài từ UID, PageID.
 • Nhập danh sách UID, PageID muốn copy bài.
 • Số lượng bài muốn copy.
 • Loại bài muốn copy.
 • Thay đổi thời gian đăng bài.

 
 • Số acc muốn chạy song song (thường để là 4).
 • Tick “Reset DCom” để copy liên tục và đổi ip bằng DCom.
 • Tick “Sử dụng Chrome” để copy bài, album bằng Chrome.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn