Đăng giả lập ảnh và status sử dụng máy ảo NOX - FPlus
Đăng giả lập ảnh và status sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Đăng giả lập ảnh và status sử dụng máy ảo NOX - FPlus

6/22/2019 10:32:54 AM
ĐĂNG GIẢ LẬP ẢNH VÀ STATUS SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUS
 
Nếu bạn muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm nhiều tài khoản cùng lúc, bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng đăng và chia sẻ bài lên nhóm sử dụng máy ảo NOX; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Ghi chú: NOX là một thiết bị giả lập điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android
 
FPlus > NOX - Sử dụng máy ảo > Đăng và chia sẻ bài lên nhóm
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm  facebook sử dụng máy ảo NOX
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin
 • Đăng tường: Tick để thiết lập đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm
 • Đăng nhóm: Tick để thiết lập đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm gia.
Chọn số lượng nhóm muốn đăng.
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng.
Bạn có thể thêm các kí tự “w” để thêm random kí tự cho bài đăng, tránh tình trạng bị spam facebook..
 

 
Giả lập ảnh & status:
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh lên tường/nhóm facebook.
Chọn nhiều ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng lên FPlus
 • Đăng status: Tick để đăng status lên tường/ nhóm facebook
Nhập nội dung muốn đăng trong mục “Nội dung bài viết”
 • Random ảnh trong folder: Tick để đăng random ảnh trong 1 folder ảnh.
Chọn folder ảnh: Click để chọn và tải folder ảnh muốn đăng random ảnh.
Chọn số lượng ảnh muốn lấy và đăng trong folder trên.
 

 
Bước 4: Thiết lập đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm facebook cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để đăng giả lập ảnh và status lên tường và nhóm liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 5: Thiết lập thời gian chạy và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn