Đăng link web và link bài viết, album, ảnh, video facebook qua API
Đăng link web và link bài viết, album, ảnh, video facebook qua API

Đăng link web và link bài viết, album, ảnh, video facebook qua API

9/24/2015 9:31:53 AM
- Đăng API sẽ dễ bị fb chặn hơn đăng giả lập hoặc sharelink, khi gặp lỗi OAuthEx tức là bạn đã bị facebook chặn tạm thời. Sau tần vài tiếng hoặc 1 ngày mới có thể đăng được tiếp. Bạn nên điều chỉnh thời gian delay và delay nghỉ sao cho phù hợp để đăng được nhiều nhất và lâu bị chặn nhất.
- Nếu gặp lỗi chỉ hiện nội dung và ko hiện link là do bạn điền thiếu các trường Title, Ảnh, Description, Caption, Nội dung vui lòng điền đầy đủ các thông tin khi đăng API   để tránh bị mất link khi đăng.

Thiết lập cho tất cả mọi người nhìn thấy bài đăng từ API
- Vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=applications tìm ứng dụng Graph API Explorer


- Chọn chế độ hiển thị bài viết cho Tất cả mọi người và lưu:1. Lấy link bài viết, album ảnh... facebook. hoặc link website2. Cho link này vào phần đăng link API và start
Với link web có thể thay đổi title, ảnh(link online), description, caption của link hiển thị.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn