Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome - FPlus
Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome - FPlus

Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome - FPlus

8/23/2018 1:54:40 PM
ĐĂNG NHẬP FACEBOOK VÀO FPLUS BẰNG TRÌNH DUYỆT CHROME – FPLUS
Giúp bạn đăng nhập vào FPlus nhanh chóng bằng cách login facebook qua trình duyệt Chrome.
Bước 1: Click “Login Chrome” để đăng nhập facebook vào FPlus bằng trình duyệt Chrome.


 
Bước 2: Nhập email/sđt và mật khẩu facebook.
Click “Đăng nhập”.
Phần mềm sẽ tự động login bằng facebook vào FPlus.


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn