Đăng nhóm bằng Chrome - FPlus
Đăng nhóm bằng Chrome - FPlus

Đăng nhóm bằng Chrome - FPlus

10/9/2018 3:31:44 PM
ĐĂNG NHÓM BẰNG CHROME – FPLUS
FPlus giúp bạn đăng bài lên các nhóm mà bạn tham gia trên facbeook. Bạn có thể nhập nội dung đăng và chọn hình thức đăng khác nhau hay lấy bài từ các page về đăng, thiêt lập thời gian đăng cho từng bài…
Với việc đăng bằng Chrome, bạn có thể xem trực tiếp quá trình đăng nhóm thông qua tab Chrome này, hạn chế tình trạng bị checkpoint trên nick facebook của mình.
FPlus > Đăng nhóm.
 

Bước 1: Tải danh sách nhóm trên facebook


 
Bước 2: Nhập nội dung đăng và chọn hình thức đăng.


 
  • Chia sẻ bài viết.

 
  • Giả lập link web, bài viết facebook.

 
  • Giả lập ảnh & status.

 
  • Đăng bán hàng.

 
  • Đăng video xem chung trong nhóm.

 
  • Đăng API ảnh, video, status.

 
  • Đăng API link.

 
Bước 3: Thiết lập bài đăng.


 
  • Lập lịch đăng bài.

 
  • Chọn địa điểm checkin cho bài đăng.

 
  • Chọn bài từ page.
Nhập PageID, GroupId  hoặc từ khóa tìm page muốn lấy bài.


 
Tìm bài đăng dựa trên từ khóa (trending).


 
Bước 4: Thiết lập đăng nhóm.


 
Chọn nhóm muốn đăng và tổng số nhóm muốn đăng.
Click “Đăng bằng Chrome” để đăng nhóm bằng tab Chrome. Bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng nhóm này thông qua tab Chrome này.


 
Bước 5: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn