Đăng nhóm cookie bằng Chrome - FPlus
Đăng nhóm cookie bằng Chrome - FPlus

Đăng nhóm cookie bằng Chrome - FPlus

10/8/2018 1:43:47 PM
ĐĂNG NHÓM COOKIE BẰNG CHROME – FPLUS
FPlus giúp bạn đăng nhóm một cách dễ dàng thông qua trình duyệt Chrome. Bạn có thể đăng nhóm liên tục bằng nhiều tài khoản cùng lúc lên các nhóm mà bạn đã tham gia trên Facebook.
Với tính năng đăng nhóm thông qua Chrome giúp bạn hạn chế tình trạng bị checkpoint hay bị khóa nick facebook, bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng thông qua tab Chrome này.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Đăng nhóm cookie.

Bước 1: Nhập danh sách account muốn đăng nhóm.
 • Nhập mỗi dòng một “cookie”..
 • Nhập mỗi dòng một “user|pass”.
 • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.
 • Nhập dạng “user|pass|cookie|token|sship|sshuser|sshpass” để thiết lập ssh cho từng tài khoản.
 • Nhập dạng “user|pass|cookie|token|proxyip:proxyport:user:pass” để thiết lập proxy cho từng tài khoản.
 

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm.
 • Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm (Nếu không chọn nhóm, FPlus sẽ đăng lên tất cả các nhóm, không trừ nhóm nào).
Click chuột phải vào từng nick, click “select group white list”. Tick để chọn nhóm muốn đăng.


 
 • Đăng theo thứ tự (đăng vào tất cả các nhóm trong danh sách theo thứ tự).
 • Đăng random nhóm (chọn bất kì nhóm nào trong danh sách để đăng bài).

 
Bước 3: Nhập nội dung đăng và chọn phương thức đăng.


 
 • Chia sẻ bài viết:

 
 • Giả lập link và bài viết facebook:

 
 • Giả lập ảnh và status.

 
 • Đăng bài bán hàng.

 
 • Thiết lập comment like bài đăng nhóm.

 
 
 • Nhập và lưu nhiều nội dung bài viết.

 
Bước 4: Thiết lập phương thức đăng bài và thiết lập đăng nhóm.


 
 • Click “Đăng bằng Chrome” để thiết lập đăng bài thông qua trình duyệt Chrome.

 
Bước 5: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn