Đăng nhóm với tư cách page quản trị - FPlus
Đăng nhóm với tư cách page quản trị - FPlus

Đăng nhóm với tư cách page quản trị - FPlus

7/25/2018 11:23:47 AM
ĐĂNG NHÓM VỚI TƯ CÁCH PAGE QUẢN TRỊ - FPLUS
FPlus giúp bạn đăng bài lên các nhóm bạn đã tham gia với tư cách page quản trị của bạn. Bạn có thể lấy bài từ page khác, lập lịch đăng lên các nhóm bạn mong muốn.
FPlus > Đăng nhóm
 
Bước 1: Lấy danh sách nhóm.
 • Tải lại danh sách nhóm trên facebook hoặc tải file nhóm từ máy lên FPlus.

 
 • Lọc nhóm bằng từ khóa trong các nhóm đã tham gia.


 
Bước 2: Nhập nội dung bài đăng.
 • Nhập nội dung bài đăng:
Cách 1: Nhập nội dung bài viết và lưu nội dung từng bài.Cách 2: Chọn bài đăng từ page.
 


 
 • Lập lịch đăng tin:


 
 • Ngoài ra: bạn có thể chọn địa điểm checkin cho bài đăng.

 
Bước 3: Đăng nhóm với tư cách page :
 • Chia sẻ bài viết.
 • Giả lập link website và bài viết.
 • Giả lập ảnh & status.
 • Bán hàng.
 • API ảnh, status, video.
 • Đăng API linkBước 4: Thiết lập đăng nhóm với tư cách page quản trị.

 
Bước 5: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn