Đăng status có màu nền lên nhóm facebook - FPlus
Đăng status có màu nền lên nhóm facebook - FPlus

Đăng status có màu nền lên nhóm facebook - FPlus

8/18/2018 9:06:09 AM
ĐĂNG STATUS CÓ MÀU NỀN LÊN NHÓM FACEBOOK – FPLUS
Đối với việc đăng status bây giờ không còn đơn giản như ngày trước. Ngoài việc đăng status bằng sticker hay sử dụng nhiều ngôn ngữ, bạn còn có thể thay đổi màu nền cho các stutus này, tạo sự bắt mắt, thu hút người xem hơn.
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện điều đó, đăng status có màu lên nhóm facebook.
FPlus > Đăng nhóm.
 
Bước 1: Tick và chọn màu nền cho status muốn đăng trên nhóm.
Bước 2: Nhập nội dung status muốn đăng.
 

 
Bước 3: Thiết lập đăng status lên nhóm.
 

 
Bước 4: Chọn nhóm muốn đăng, thiết lập các thông số thời gian.
Click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn