Đăng tin lên nhóm với nhiều tài khoản bằng nhiều Tab -FPlus
Đăng tin lên nhóm với nhiều tài khoản bằng nhiều Tab -FPlus

Đăng tin lên nhóm với nhiều tài khoản bằng nhiều Tab -FPlus

7/24/2018 5:34:58 PM
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHÓM - ĐĂNG TIN TAB
Giúp bạn đăng tin lên các nhóm mà mình tham gia một các nhanh chóng.
FPlus > Đăng tin Tab.
Bước 1: Nhập danh sách nick muốn đăng tin tab:
 • Nhập mỗi dòng một cookie .
 • Nhập mỗi dòng một định dạng “User|Pass”.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng “User|Pass|Cookie|Token”.

 
Chọn nick muốn đăng tin tab trong danh sách nick.

 
Mở nhiều tab để sử dụng đăng tin tab:


 
Bước 2: Lấy danh sách nhóm.
 • Tải lại danh sách nhóm trên facebook hoặc tải file nhóm từ máy lên FPlus.
 

 
 • Lọc nhóm bằng từ khóa trong các nhóm đã tham gia.
 

 
Bước 3: Nhập nội dung bài viết.
 

 
Bước 4: Chọn phương thức đăng nội dung bài viết.
 • Đăng lần lượt từng bài đã lưu.
 • Đăng random bài viết trong danh sách bài đã lưu.

 
Bước 5: Chọn cách thức đăng bài:
 • Chia sẻ bài viết.

 
 • Đăng giả lập link website & bài viết facebook.
 

 
 • Giả lập ảnh & status.

 
 • Bán hàng.
 

 
 • Đăng API ảnh & status.

 
Bước 6: Thiết lập đăng nhóm.
 

 
Bước 7: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn