Đăng tường bằng Chrome - FPlus
Đăng tường bằng Chrome - FPlus

Đăng tường bằng Chrome - FPlus

10/4/2018 4:45:40 PM
ĐĂNG TƯỜNG BẰNG CHROME – FPLUS
Giúp bạn đăng bài lên page, profile của bạn thông qua trình duyệt Chrome. Bạn có thể nhập các bài đăng bạn muốn hoặc tìm kiếm các bài đăng, chọn bài từ các page khác và lấy bài tự động bằng cách thiết lập các điều kiện trong tab FPlus Profile của phần mềm FPlus. Đồng thời, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng bài thông qua tab Chrome và giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint trên tài khoản của bạn.
FPlus > FPlus Profile > Đăng tường Profile & Page.
 

Bước 1 : Thêm danh sách nick muốn đăng tường và page.
 • Nhập mỗi dòng một « cookie ».
 • Nhập mỗi dòng một « token ».
 • Nhập mỗi dòng một « user|pass|cookie|token ».
 • Nhập « UserName » và « Password » riêng.

 
 
Bước 2: Đăng lên tường cá nhân và page.
Trường hợp 1: Nhập bài đăng lên tường cá nhân và page quản lý.
 • Nhập nội dung bài đăng và chọn profile, page muốn đăng bài:
 

 
 • API link web, bài viết facebook:

 
 • API ảnh, status và video:

 
 • Lưu bài đăng bài danh sách bài đã lưu hoặc danh sách chờ đăng.

 
Trường hợp 2: Chọn bài đăng từ page.
 • Tìm page lấy bài hoặc Tìm bài đăng theo từ khóa:
 

 
 • Chọn bài muốn lấy:
 

 
Trường hợp 3: Tự động lấy bài từ page hoặc profile khác
 • Nhập pageID, UID muốn quét, lấy bài.
 • Chọn loại bài đăng muốn lấy.

 
 • Chọn lấy bài đăng mới nhất hoặc lấy bài theo thời gian đăng.
 • Thiết lập các điều kiện lấy bài từ page.

 
 • Click “Bắt đầu quét”.

 
Bước 3: Thiết lập phương thức đăng.
 

 
Bước 4 : Thiết lập các thông số thời gian và click « Bắt đầu ».
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn