FPlusChrome đăng nhóm luân phiên nhiều nick
FPlusChrome đăng nhóm luân phiên nhiều nick

FPlusChrome đăng nhóm luân phiên nhiều nick

3478 Đánh giá
12/18/2015 9:24:51 AM
Sử dụng đăng luân nhiên nhiều nick sẽ giảm khả năng bị block.
- Thiết lập đăng 10 20 nhóm sau đó tự động chuyển nick.
- Thêm proxy hoặc dcom để phần mềm tự đổi proxy hoặc reset dcom sau khi đăng được 10 20 nhóm.💬