Gửi tin nhắn cho người đã like bài viết - FPlus
Gửi tin nhắn cho người đã like bài viết - FPlus

Gửi tin nhắn cho người đã like bài viết - FPlus

8/9/2018 11:05:25 AM
GỬI TIN NHẮN CHO NGƯỜI ĐÃ LIKE BÀI VIẾT- FPLUS
Chức năng này giúp bạn gửi tin nhắn cho những người đã like bài viết bất kỳ mà bạn muốn tìm kiếm. Đây có thể là những khách hàng quan tâm tới các sản phẩm của bạn hay những sản phẩm tương tự của bạn.
Từ đây, bạn có thể gửi tin nhắn giới thiệu sản phẩm tới những khách hàng này để nhận được phản hồi nhanh nhất. Tin nhắn được random một cách tự nhiên, tránh block.
FPlus sẽ giúp bạn gửi tin nhắn tự động cho hàng trăm khách hàng 1 ngày.
FPlus > Gửi tin nhắn > Tự động gửi tin nhắn.
Bước 1: Tìm người like bài viết.


 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn.


 
Bước 3: Thiết lập gửi tin nhắn cho người like bài viết.


 
Bước 4: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn