Gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè trên facebook
Gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè trên facebook

Gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè trên facebook

10/6/2016 5:23:52 PM
Gửi tin nhắn là một trong những hình thức để gửi những thông tin riêng tư, không muốn cho bất cứ bên thứ ba nào đó biết. Gửi tin nhắn cũng được sử dụng để thông báo các tin tức giảm giá, tin sản phẩm mới, hay event nào đó cho tất cả bạn bè nhằm mục đích kinh doanh trên facebook.

Facebook xây dựng công cụ gửi tin nhắn thân thiện, dễ dùng và càng ngày được phát triển để làm hài lòng người chơi hơn. Nhưng nếu bạn muốn gửi tin nhắn đồng loạt cùng một lúc cho tất cả bạn bè thì không gửi được. Bạn chỉ có thể gửi tin nhắn cho từng bạn bè một bằng cách thông thường là tìm đến nút tin nhắn trên profile hoặc trên thanh chat để nhấp và gửi tin nhắn. Việc này sẽ mất thời gian nếu bạn có đến nhiều bạn bè con số có thể lên đến hàng nghìn tin nhắn và cần  được gửi sớm nhất.

Gửi một tin nhắn cho tất cả bạn bè bằng phần mềm FPlus

Phần mềm FPlus sẽ giúp bạn gửi tin nhắn tới tất cả bạn bè trên facebook, bạn chỉ cần soạn một tin nhắn, ấn bắt đầu và phần mềm sẽ tự động gửi tin nhắn lần lượt đến tất cả ban bè của bạn trên facebook.

Bạn cũng có thể gửi nhiều tin nhắn cùng một lúc cho những khách hàng mục tiêu, bằng cách sử dụng công cụ tìm khách hàng mục tiêu trên facebook bằng phần mềm FPlus lưu Uid của những người này sau đó mở file lưu trong phần tự động gửi tin nhắn để gửi tin nhắn cho những người trong danh sách đó.

Trên tab Gửi tin nhắn/ Tự động gửi tin nhắn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ấn nút Bạn bè để tải toàn bộ danh sách bạn bè trên facebook của bạn.
Bước 2: Ấn nút mở danh sách uid từ file nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho những người trong danh sách.
Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi vào ô Nội dung tin nhắn. Nếu muốn gửi tin nhắn có hình ảnh thì bạn ấn nút Chọn nhiều hình ảnh và chọn hình ảnh.
Bước 4: Cài đặt số người gửi tin nhắn trên một lần gửi, gửi tin nhắn đầu tiên bắt đầu từ bạn bè thứ mấy trong danh sách, tổng số bạn bè muốn gửi tin nhắn.
Bước 5: Ấn bắt đầu và phần mềm bắt đầu tự động gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè trên facebook.

Gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn