Gửi tin nhắn cho UID đã comment nhóm page quản trị
Gửi tin nhắn cho UID đã comment nhóm page quản trị

Gửi tin nhắn cho UID đã comment nhóm page quản trị

5/10/2019 3:25:35 PM
GỬI TIN NHẮN CHO UID ĐÃ COMMENT NHÓM PAGE QUẢN TRỊ

Phần mềm hỗ trợ bạn gửi tin nhắn với tư cách page tới các UID đã comment vào các bài viết trong nhóm mà page này đang làm quản trị viên. Giúp bạn gửi tin nhắn tới khách hàng, giới thiệu sản phẩm và bán hàng hiệu quả hơn trên facebook.
FPlus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page
 

Bước 1: Tìm UID những người đã comment bài trong nhóm mà page đang làm quản trị viên
 • Page: Click và chọn page đang làm quản trị viên của nhóm trên facebook.
 

 
 • UID comment nhóm page quản trị: Nhập ID nhóm bạn muốn quét những người đã comment các bài trong nhóm.
 • Chọn số lượng bài viết muốn quét những người đã comment
 • Tìm UID đã comment: Click để quét ra UID của những người đã comment vào các bài viết trong nhóm.
 

 
Bước 2: Thiết lập nội dung tin nhắn
 • Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung tin nhắn.
Bạn có thể thêm các kí tự [r] [w] [u] để random biểu tượng icon, tránh trùng lặp nội dung khi gửi.
Hoặc bạn có thể để nội dung tin nhắn dưới dạng spin: mỗi nội dung tin nhắn cách nhau bởi dấu “|”.
Như vậy sẽ giúp bạn tránh bị spam facebook.
 • Ảnh đính kèm: Tick để gửi kèm ảnh trong tin nhắn.
Click “Chọn nhiều ảnh” để chọn và tải ảnh bạn muốn gửi lên FPlus.
 • Link bài viết, video: Tick để gửi kèm link bài viết và link video. Dán link của bài viết và link video vào ô trống bên cạnh.
 

 
 • Bắt đầu từ user: Chọn bắt đầu gửi từ user thứ..trong danh sách user
 • Tổng user muốn gửi tin nhắn: Chọn tổng số user muốn gửi tin nhắn
 • Dừng khi gặp lỗi: Chọn thời gian muốn tạm dừng khi gặp phải lỗi trong quá trình gửi.
 

 
 • Chỉ inbox với user không có tin nhắn từ ngày: Tick để chỉ gửi tin nhắn cho những user trong danh sách không gửi tin nhắn với page từ ngày…
Chọn thời gian muốn lọc tin nhắn và user.
 • Chỉ inbox với user chưa gửi tin nhắn chứa từ khóa (k1,k2) : Tick để chỉ gửi tin nhắn cho những user chưa gửi tin nhắn có chứa các từ khóa… cho page.
Nhập từ khóa vào trong ô trống từ khóa bên cạnh.
 

 
 • Lưu tin: Click để lưu các tin nhắn đã thiết lập vào danh sách các tin nhắn đã lưu
 • Mở tin: Click để mở các tin nhắn đã lưu.
 

 
 • Gửi random tin nhắn trong danh sách đã lưu: Tick để gửi random các tin nhắn trong danh sách tin đã lưu.
 • Gửi lần lượt tin nhắn đã lưu: Tick để gửi lần lượt các tin nhắn trong danh sách tin nhắn đã lưu.
Chọn thời gian delays cho mỗi lần gửi tới các user.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn