Gửi tin nhắn cho UID Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus
Gửi tin nhắn cho UID Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Gửi tin nhắn cho UID Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

6/24/2019 8:39:59 AM
GỬI TIN NHẮN CHO UID FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUS
 
Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc để đi gửi tin nhắn cho một file UID facebook có sẵn? Máy ảo NOX trên phần mềm FPlus hỗ trợ bạn sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản để gửi tin nhắn cho hàng loạt UID facebook; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 
FPlus > NOX - Sử dụng máy ảo > Gửi tin nhắn
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn gửi tin nhắn cho UID facebook sử dụng máy ảo NOX
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn gửi tin nhắn cho UID trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn gửi tin nhắn cho UID trên facebook
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn gửi tin nhắn cho UID trên facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình gửi tin nhắn cho UID facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình gửi tin nhắn cho UID facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi gửi tin nhắn facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin

1.     Gửi tin theo UID
 • Tick “Gửi tin nhắn theo UID” để gửi tin nhắn cho danh sách UID được thêm
 • Nhập danh sách UID muốn gửi tin nhắn (mỗi dòng một UID)
 

 
Chú ý:
 • Trong mục limit: Bạn có thể chọn giới hạn số UID mà mỗi tài khoản có thể gửi tin nhắn.
Ví dụ: Bạn để limit/1acc= 5 ->  Mỗi tài khoản sẽ gửi tin nhắn cho 5 UID trong danh sách UID.
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng UID không đủ để từng tài khoản gửi tin nhắn theo thiết lập Limit thì số UID sẽ được chia đều cho từng Acc
Ví dụ: Bạn có 30 UID; sử dụng 2 acc để gửi tin nhắn; để Limit/1acc= 20
 • Mỗi tài khoản sẽ gửi tin cho 15 UID có trong danh sách.
 

 
​2.     Gửi tin nhắn 1 account 1 file UID
 • Tick “Gửi tin nhắn 1 account 1 file UID để thiết lập từng tài khoản sẽ gửi tin nhắn cho các UID trong 1 file.
 • Tick chọn tài khoản trong danh sách tài khoản bên trái.
 • “Chọn file”: Click để chọn và tải file GrpupID tài khoản đã chọn sẽ gửi tin nhắn
 • Tài khoản này sẽ gửi tin nhắn cho tất cả các UID có trong file
 

 
3.     Nhập nội dung tin nhắn
 • Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Bỏ qua nếu có tin chứa từ khóa : Tick để bỏ qua cuộc trò chuyện có chứa từ khóa bạn muốn.
 • Nhập từ khóa muốn quét:
 • Phần mềm sẽ quét các cuộc trò chuyện với UID/ bạn bè của bạn; nếu trong cuộc trò chuyện có chứa từ khóa đã nhập, NOX sẽ bỏ qua UID/bạn bè và chuyển sang gửi tin nhắn cho UID/bạn bè khác.
 

 
4.     Thiết lập gửi tin nhắn
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy gửi tin nhắn cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy gửi tin nhắn cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để gửi tin nhắn liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 

 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn