Gửi tin nhắn facebook theo email số điện thoại - FPlus
Gửi tin nhắn facebook theo email số điện thoại - FPlus

Gửi tin nhắn facebook theo email số điện thoại - FPlus

12/17/2017 3:05:25 PM
Bạn đã có sẵn danh sách email hay số điện thoại của khách hàng và muốn gửi tin nhắn facebook để remarketing lại khách hàng cũ hay muốn gửi tin nhắn để giới thiệu sản phẩm của bạn? Rất đơn giản, FPlus sẽ giúp bạn tự động gửi tin nhắn Facebook cho họ một cách nhanh nhất chỉ từ tệp data email hoặc số điện thoại.
FPlus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn theo email sđt:
Bước 1: Click mở danh sách email hoặc số điện thoại có sẵn muốn gửi tin nhắn facebook
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn chọn ảnh đính kèm nếu muốn.
Nên thêm [u] để tự động chèn tên người sẽ nhận tin nhắn, thêm [r] để random icon, để dạng spin nội dung 1 | nội dung 2 | nội dung 3, gửi <100 hoặc 200 tin/ ngày và để thời gian delays 200s để tránh bị chặn.
Bước 3: Click bắt đầu 
gui-tin-nhan-facebook-theo-email-sdt-fplus

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn