Gửi tin nhắn mời bạn bè like Page Facebook - FPlus
Gửi tin nhắn mời bạn bè like Page Facebook - FPlus

Gửi tin nhắn mời bạn bè like Page Facebook - FPlus

10/2/2018 2:05:18 PM
GỬI TIN NHẮN MỜI BẠN BÈ LIKE PAGE FACEBOOK – FPLUS
Khi bạn mời bạn bè của mình like fanpage bất kì, nếu thông báo quá nhiều thì lời mởi của bạn sẽ bị trôi và bạn bè của bạn sẽ không quan tâm.
FPlus hỗ trợ bạn tính năng gửi tin nhắn trực tiếp để mời bạn bè của mình like page. Như vậy, bạn bè của bạn có thể đọc và like fanpage của bạn, không bị trôi như thông báo bình thường.
 

Bước 1: Tải danh sách bạn bè trên facebook.
Bước 2: Nhập ID Page muốn mời bạn bè like.
Bạn có thể click “Lấy danh sách bạn bè chưa mời” để tải lại danh sách bạn bè mà bạn chưa mời like page.


 
Bước 3: Thiết lập mời bạn bè:
  • Mời từ bạn bè thứ bao nhiều?
  • Tổng số bạn bè muốn mời.
  • Số bạn bè mời trong một lần.
Bước 4: Thiết lập thời gian delays.
Bước 5: Click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn