Gửi tin nhắn nhiều tin - FPlus
Gửi tin nhắn nhiều tin - FPlus

Gửi tin nhắn nhiều tin - FPlus

5/24/2019 11:20:54 AM
GỬI TIN NHẮN NHIỀU TIN - FPLUS
 
Fplus hỗ trợ bạn gửi nhiều tin nhắn cùng lúc cho các page hoặc UID bạn muốn. bạn có thể tìm kiếm page muốn gửi tin nhắn theo từ khóa hay gửi tin nhắn cho bạn bè của 1UID ; gửi tin cho những người đã comment vào bài vieesthay cho các thành viên trong nhóm.
Fplus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn nhiều tin
 
Bước 1: Tìm UID muốn gửi tin nhắn
 
Cách 1: Tìm và gửi tin cho Page
 • Tìm ID page: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm page
 • Click “Tìm và gửi tin cho page”
 • Danh sách page chứa từ khóa thu được ở phía dưới
 

 
Cách 2: Tìm bạn bè của 1 UID và gửi tin nhắn cho những người bạn này
 • UID bạn bè: Nhập UID bạn muốn
 • Bạn bè / Tìm nhanh: Click để tìm ra bạn bè của UID trên
 

 
Cách 3: Gửi tin nhắn cho những người like, comment bài viết
 • Link bài viết: Nhập link bài viết muốn tìm người like, comment
 • Comment / Người like: Click để tìm kiếm những người đã llike/comment vào bài viết trên.
 

 
Cách 4: Gửi tin nhắn cho thành viên nhóm/ những người comment bài trong nhóm
Gửi tin cho thành viên nhóm:
 • Nhóm: Chọn nhóm bạn muốn trong danh sách các nhóm bạn đã tham gia
 • Tìm UID/ Tìm nhanh: Click để tìm ra thành viên của nhóm đã chọn
 
Gửi tin cho những người đã comment bài viết trong nhóm
 • Quét UID comment bài viết trên tường: Chọn số lượng bài viết bạn muốn quét.
 • Tìm UID đã comment: Click để tìm ra các UID đã comment vào số bài viết trên.
 

 
Cách 5: Cách khác
 • Tìm UID đã inbox: Click để tìm kiếm các UID đã inbox cho bạn (tài khoản đang login trên phần mềm)
 • Tải danh sách bạn bè: Click để tải danh sách bạn bè trên facebook.
 • Mở danh sách UID hoặc ID Page: Click để chọn và tải file chứa danh sách ID Page hoặc UID muốn gửi tin nhắn.
 

 
Bước 2: Thiết lập tin nhắn muốn gửi
 • Thêm: Click để thêm tin nhắn muốn gửi
 • Message: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Chọn nhiều ảnh: Click để chọn & tải ảnh muốn gửi lên phần mềm
 • Xác nhận: Click để hoàn thành thiết lập
 

 
 • Select: Click để chọn tin nhắn muốn gửi trong danh sách tin nhắn đã lưu (danh sách tin nhắn được lưu chung trong tính năng gửi tin nhắn)
 • Vẫy tay: Click để vẫy tay trước khi gửi tin nhắn
 • Danh sách tin nhắn: Chọn nhiều tin nhắn muốn gửi trong danh sách tin nhắn
 

 
 • Thiết lập thời gian delays giữa 2 lần gửi tin liên tiếp
 • Bắt đầu gửi từ user thứ…
 • Tổng số user muốn gửi tin nhắn
 • Chọn gửi tin nhắn qua: giả lập/ m.basic
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”
Tick chọn các ID/UID muốn gửi tin nhắn trong danh sách UID/ID
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn