Gửi yêu cầu kết bạn tới người like, comment bài viết trên facebook - FPlus
Gửi yêu cầu kết bạn tới người like, comment bài viết trên facebook - FPlus

Gửi yêu cầu kết bạn tới người like, comment bài viết trên facebook - FPlus

7/6/2018 8:43:21 AM
GỬI YÊU CẦU KẾT BẠN TỚI NGƯỜI LIKE COMMENT BÀI VIẾT
FPlus sẽ giúp bạn kết bạn với những người đã like, comment vào những bài viết, có thể là những bài viết của page đối thủ hay những bài viết liên quan tới những sản phẩm tương đồng với sản phẩm của bạn. Từ đây, bạn có thể tương tác dễ dàng hơn với khách hàng của mình.
1. Tìm UID comment, like, share bài viết.
FPlus > Tìm UID > Tìm UID like, comment, share bài viết.
Bước 1: Nhập link hoặc id bài viết facebook muốn tìm uid like, comment và click “Tìm”.

 
Bước 2: Nhận danh sách uid, name thu được và click “Lưu”.


2Gửi yêu cầu kết bạn qua UID tìm được.
FPlus >  Bạn bè > Kết bạn từ UID, gợi ý.
Bước 1: Mở danh sách UID like page thu được.

 
Bước 2: Tick chọn “kết bạn từ Uid” và chọn các điều kiện bạn bè.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Lưu ý: Tich “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn kiểm tra lại bạn bè gợi ý trước khi kết bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn