Gửi yêu cầu kết bạn tới người like fanpage trên facebook - FPlus
Gửi yêu cầu kết bạn tới người like fanpage trên facebook - FPlus

Gửi yêu cầu kết bạn tới người like fanpage trên facebook - FPlus

7/6/2018 8:48:52 AM
GỬI YÊU CẦU KẾT BẠN TỚI NGƯỜI LIKE PAGE
Những người like page này có thể là những khách hàng tiềm năng, FPlus sẽ giúp bạn thống kê và kết bạn với những người này, giúp bạn tương tác và nhận được những phản hồi nhanh chóng.
1. Tìm UID like page.
FPlus > Tìm UID > Tìm UID like page.


 
2. Gửi yêu cầu kết bạn qua UID tìm được.
FPlus > Bạn bè > Kết bạn từ UID gợi ý.

Bước 1: Mở danh sách UID like page thu được.


Bước 2: Tick chọn “kết bạn từ Uid” và chọn các điều kiện bạn bè.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Lưu ý: Tich “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn kiểm tra lại bạn bè gợi ý trước khi kết bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn