Gửi yêu cầu kết bạn tới thành viên nhóm trên facebook - FPlus
Gửi yêu cầu kết bạn tới thành viên nhóm trên facebook - FPlus

Gửi yêu cầu kết bạn tới thành viên nhóm trên facebook - FPlus

7/6/2018 8:37:06 AM
GỬI YÊU CẦU KẾT BẠN TỚI THÀNH VIÊN NHÓM FACEBOOK 
FPlus sẽ giúp bạn kết bạn với những thành viên của nhóm facebook, có thể là những khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn có thể kết bạn, gửi tin nhắn và nhận phản hồi nhanh chóng.
  1. Tìm UID thành viên nhóm
Cách 1: FPlus > Tìm UID > Tìm UID thành viên nhóm.

Bước 1: Nhập link hoặc id nhóm muốn tìm uid thành viên nhóm và click “Tìm”.

 
Cách 2: FPlus > Bạn bè > Kết bạn từ Uid.
 

 
Bước 2: Nhận danh sách uid, name thu được và click “Lưu”.

 
  1. Gửi yêu cầu kết bạn qua UID
FPlus > Bạn bè > Kết bạn từ UID, gợi ý
Bước 1: Mở danh sách UID like page thu được.

 
Bước 2: Tick chọn “kết bạn từ Uid” và chọn các điều kiện bạn bè.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Lưu ý: Tick “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn kiểm tra lại bạn bè gợi ý trước khi kết bạn.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn