Hướng dẫn backup checkpoint facebook bằng FPlus và FPlusScheduler
Hướng dẫn backup checkpoint facebook bằng FPlus và FPlusScheduler

Hướng dẫn backup checkpoint facebook bằng FPlus và FPlusScheduler

10/1/2019 5:15:45 PM
 HƯỚNG DẪN BACKUP CHECKPOINT FACEBOOK BẰNG FPLUS VÀ FPLUSSCHEDULER
 
Backup checkpoint facebook trên FPlus và FPlus Scheduler giống nhau nên bên mình sẽ tiến hành hướng dẫn dựa trên phần mềm FPlus.
Các bạn có thể áp dụng và tiến hành tương tự trên phần mềm FPlus Scheduler
 
BƯỚC 1: THÊM TÀI KHOẢN MUỐN TIẾN HÀNH BACKUP FACEBOOK TRÊN FPLUS HOẶC FPLUSSCHEDULER
 
FPlus > FPlus Token & Cookie > Quản lý tài khoản FB
 
Trong phần “Danh sách tài khoản”: Bạn có thể thêm tài khoản facebook bằng cách nhập các định dạng:
 • 1 dòng 1 nick Cookie hoặc Token
 • user|pass|cookie|token
 • user|pass|2FAKey
 • user|pass|cookie|token|2FAKey
 • user|pass|cookie|token|proxy|2FAKey
 

 
CHÚ Ý:
 • KHÔNG TICK “LẤY TOKEN”
 • NẾU SỬ DỤNG TỪ 5 TÀI KHOẢN FACEBOOK TRỞ LÊN, BẠN CẦN SỬ DỤNG DCOM ĐỂ ĐỔI IP TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY
 • NẾU ĐÃ THIẾT LẬP PROXY HAY SSH THÌ KHÔNG CẦN DÙNG DCOM
 
Có 2 cách để bạn tiến hành thêm tài khoản:
 
 • Cách 1: Click “Thêm”
 =>   Thêm các tài khoản bạn muốn vào danh sách ở phía dưới.Đồng thời, các tài khoản được thêm theo cách này sẽ hiện màu trắng và không chứa các thông tin liên quan: ngày sinh, giới tính, friends…

Để xem thông tin của các tài khoản bạn đã thêm theo cách này; bạn bôi đen các tài khoản được thêm; click chuột phải, nhấn chọn “Check Live & Info”.

Nếu check live & info cho nhiều tài khoản (trên 5 tài khoản), bạn cần sử dụng Dcom, Proxy, ssh để đổi IP của tài khoản trong quá trình chạy.
FPlus sẽ check live và thông tin của các tài khoản này.


 
 • Cách 2: Click “Login Chrome”
 =>   Tài khoản được thêm sẽ hiện trong danh sách phía dưới.Các tài khoản được thêm theo cách này sẽ hiện màu xanh và chứa đầy đủ các thông tin liên quan: ngày sinh, giới tính, friends…

Nếu check live & info cho nhiều tài khoản (trên 5 tài khoản), bạn cần sử dụng Dcom, Proxy, ssh để đổi IP của tài khoản trong quá trình chạy.
 

 
BƯỚC 2: TIẾN HÀNH BACKUP CHECKPOINT CHO CÁC TÀI KHOẢN ĐÃ THÊM
 
CHÚ Ý:  Để tiến hành backup nhanh, bạn vào ô “Thiết lập” , thêm token để hỗ trợ quét ảnh nhanh hơn.
Sau khi đã thêm, nhấn chọn “Xác nhận” để lưu lại thiết lập.
 

 
Cách 1: Backup từng tài khoản facebook
 
Nhấn chọn tài khoản facebook muốn backup trong danh sách tài khoản facebook đã thêm ->  click chuột phải -> click “Backup checkpoint”.
Như vậy, bạn có thể tiến hành backup checkpoint cho tài khoản facebook trên.


 
Cách 2: Backup checkpoint tất cả các tài khoản được thêm
 
Click “Backup Checkpoint” để tiến hành backup cho toàn bộ các tài khoản facebook trong danh sách trên.
 

 
Cách 3: Tự động backup ảnh cho các tài khoản trên
 
Tick chọn “Tự động backup ảnh” -> Sau 24h, phần mềm sẽ tự động tiến hành backup ảnh cho các tài khoản facebook đã được bạn thêm.
Ngoài ra, file backup cũng tự động được update theo các thay đổi trên tài khoản facebook của bạn.
 

 
Để mở file backup checkpoint:
 • Chọn tài khoản facebook muốn mở file backup checkpoint; nhấn chuột phải, click “Open backup folder”
 • Hoặc: Vào trong mục Document trên máy tính, vào file FPlus để tiến hành mở file backup checkpoint.
Tương tự, bạn có thể tiến hành backup checkpoint trên FPlus Scheduler.
Lưu ý: Để lấy token thêm vào FPlus Scheduler, sử dụng FPlus để lấy.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn