Hướng dẫn cài đặt ứng dụng lấy token Facebook
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng lấy token Facebook

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng lấy token Facebook

10/8/2018 3:23:40 PM
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG LẤY TOKEN FACEBOOK
Hướng dẫn bạn cách để cài get token facebook bằng phương pháp thủ công. Giúp bạn lấy token của tài khoản facebook dễ dàng.
 

Bước 1: Tải về extension và giải nén trong thư mục: https://plus24h.com/download/getcookie.zip 
Click “Finish” để kết thúc giải nén và tệp giải nén được mở ra.


 
Bước 2: Truy cập địa chỉ  chrome://extensions và cài extensions.


 
Bước 3: Chọn folder extension đã giải nén ở bước 1.


 
Bước 3: Cài đặt thành công. Click vào biểu tượng tokenfacebook


 
Bước 4: Nhập user - pass của tài khoản facebook muốn lấy token facebook.Click "OK" để xác thực tài khoản facebook đã nhập.Tab FPlus – Get token Facebook.

Bạn có thể lưu lại token cho tài khoản Facebook của mình để sử dụng các tính năng khác trong FPlus, giúp bạn chế tình trạng xảy ra lỗi, bị khóa hay checkpoint facebook của mình.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn