Hướng dẫn chấp nhận kết bạn trên FPlus Chrome
Hướng dẫn chấp nhận kết bạn trên FPlus Chrome

Hướng dẫn chấp nhận kết bạn trên FPlus Chrome

8/28/2019 9:27:18 AM
HƯỚNG DẪN CHẤP NHẬN KẾT BẠN TRÊN FPLUS CHROME
 
Bạn muốn lọc bạn bè để chấp nhận kết bạn cho nhiều tài khoản cùng lúc trên facebook nhưng lại sợ tốn thời gian hay checkpoint hàng loạt những tài khoản này. FPlus Chrome sẽ giúp bạn. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có thể lọc bạn bè theo điều kiện, chấp nhận kết bạn và giảm checkpoint rõ rệt như thao tác thủ công bình thường.
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn chấp nhận kết bạn sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn chấp nhận kết bạn trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn chấp nhận kết bạn trên facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn chấp nhận kết bạn trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình chấp nhận kết bạn trên facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình chấp nhận kết bạn trên facebook.
 

 
Tài khoản được thêm thành công để chấp nhận kết bạn trên facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập điều kiện chấp nhận kết bạn
Bạn tick chọn các điều kiện bạn bè mà bạn muốn lọc để chấp nhận
 • Check giới tính
 • Check số bạn bè
 • Check avatar
 • Check location
 • Check locale
 • Check số bạn chung
 • Check hometown
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy chấp nhận kết bạn cùng lúc (thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình chấp nhận kết bạn. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để chấp nhận kết bạn liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn