Hướng dẫn checkin seeding bằng page - FPlus
Hướng dẫn checkin seeding bằng page - FPlus

Hướng dẫn checkin seeding bằng page - FPlus

7/4/2018 11:31:12 AM
CHECKIN SEEDING BẰNG PAGE
FPlus > Page > Checkin seeding bằng page.
Bước 1: Nhập nội dung và link page muốn seeding checkin

 
Bước 2: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn