Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên facebook - FPlus
Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên facebook - FPlus

Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên facebook - FPlus

8/8/2018 11:43:51 AM
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK  - FPLUS
FPlus giúp bạn chia sẻ các bài viết trên facebook các nhóm bạn đã tham gia. Bạn có thể lập lịch đăng lên các nhóm bạn mong muốn.
FPlus > Đăng nhóm
 
Bước 1: Lấy danh sách nhóm.
  • Tải lại danh sách nhóm trên facebook hoặc tải file nhóm từ máy lên FPlus.

 
  • Lọc nhóm bằng từ khóa trong các nhóm đã tham gia.

 
Bước 2: Nhập nội dung bài chia sẻ.


 
  • Lưu bài viết muốn chia sẻ.

 
  • Lập lịch đăng bài chia sẻ.


 
Bước 3: Thiết lập đăng nhóm chia sẻ bài viết. 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn