Hướng dẫn chỉnh sửa thay đổi ảnh bài đã đăng trên facebook - FPlus
Hướng dẫn chỉnh sửa thay đổi ảnh bài đã đăng trên facebook - FPlus

Hướng dẫn chỉnh sửa thay đổi ảnh bài đã đăng trên facebook - FPlus

8/2/2018 9:05:38 AM
CHỈNH SỬA THAY ĐỔI ẢNH BÀI ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK – FPLUS
FPlus giúp bạn chỉnh sửa thay đổi ảnh của những bài bạn đã đăng trên tường, page hay nhóm trên facebook nhanh chóng với chức năng “chỉnh sửa bài đưng” của phần mềm.
FPlus > Comment > Chỉnh sửa bài đã đăng.
 
Bước 1 : Tải danh sách bài đã đăng muốn thay đổi ảnh.
  • Nhập danh sách link bài viết muốn thay đổi ảnh bài đã đăng.
 

 
  • Tải danh sách bài đã đăng trên tường muốn thay đổi ảnh.
 

 
  • Tải tất cả bài đã đăng muốn thay đổi ảnh.
 

 
  • Mở danh sách bài đăng có sẵn từ file.
 

 
  • Chọn bài đăng theo từ khóa hoặc theo thời gian đăng.
 

 
  • Xóa các bài đăng.
 

 
Bước 3: Thiết lập thay đổi ảnh cho các bài đăng.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian đăng và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn