Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền
Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền

Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền

Overall ratings: 49 | Rating: 4.5 out of 5
5/5/2015 10:19:46 AM
Đặt mật khẩu cho mã phần mềm chứa bản quyền của bạn, để có thể chuyển bản quyền sang máy khác hoặc lấy lại bản quyền khi bị mất.

1. Lấy lại thông tin bản quyền bằng email đăng kí2. Đặt mật khẩu cho bản quyền để lấy lại khi bị mất
3. Login lấy lại bản quyền hoặc chuyển máy


 

0901.731.871

0906.235.636

x
💬