Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền
Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền

Hướng dẫn chuyển máy và lấy lại bản quyền

5/5/2015 10:19:46 AM
1. Đăng nhập bản quyền2. Lấy lại thông tin bản quyền bằng email đăng kí3. Đặt mật khẩu cho bản quyền để lấy lại khi bị mất0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn