Hướng dẫn comment like friends & UID sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn comment like friends & UID sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn comment like friends & UID sử dụng FPlus Chrome

8/29/2019 9:13:03 AM
HƯỚNG DẪN COMMENT LIKE FRIEND & UID SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Bạn muốn comment, like tương tác với bạn bè hoặc những người mà bạn muốn bằng nhiều tài khoản khác nhau; nhưng lại không muốn sử dụng cookie, token và sợ bị checkpoint? FPlus Chrome sẽ giúp bạn: dùng nhiều tài khoản cùng lúc, đi like, comment tương tác với friends, UID bạn muốn, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint facebook.
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn comment like friend & UID sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn comment like friends & UID trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn comment like friends & UID trên facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn comment like friends & UID trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình comment like friends & UID trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình comment like friends & UID trên facebook.
 

 
Tài khoản được thêm thành công để comment like friends & UID trên facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin để comment like friends & UID trên facebook
 

1.     Tương tác bạn bè online

Tick để tiến hành tương tác like, comment với những bạn bè trong list friends facebook của bạn
 

2.     Tương tác theo UID 
 
 • Tick để tương tác like, comment với các UID trong danh sách phía dưới.
 • Nhập danh sách UID muốn tương tác vào ô trống phía dưới (mỗi dòng 1 UID).
 
Lưu ý:
 • Trong mục Limit: Bạn có thể chọn giới hạn số bạn bè/UID mà mỗi tài khoản có thể tương tác
Ví dụ: Bạn để limit/1 acc=5 => Mỗi tài khoản sẽ kết bạn với 5 UID
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng UID không đủ để từng tài khoản tương tác theo thiết lập Limit thì số UID sẽ được chia đều cho từng acc.
Ví dụ: Bạn có 30 UID, sử dụng 2 acc để tương tác với số UID trên, để Limit/1acc = 20
 • Mỗi tài khoản sẽ tương tác với 15 UID trong danh sách UID được thêm
 

 

3.     Tương tác theo File UID 
 
 • Tick “Tương tác 1 account 1 file UID” để thiết lập từng tài khoản sẽ tương tác với 1 file UID
 • Tick chọn tài khoản muốn comment like với file UID
 • Click “Chọn file” để chọn và tải file UID mà tài khoản đã chọn sẽ tương tác.
Tài khoản được chọn sẽ tương tác với tất cả các UID trong file này.
 

 

4.     Thiết lập like, comment tương tác 

Like:
 • Like post: Tick để like bài viết của bạn bè / UID
 • Lựa chọn loại reaction bạn muốn: Like, Love, Haha, Wow,…
 

 
Comment:
 
 • Comment: Tick để comment friend/ UID
 • Nhập nội dung comment.
Bạn có thể thêm các kí tự [r] để random kí tự trong nội dung. Hoặc, để nội dung hỗ trợ random dưới dạng spin: nội dung 1| nội dung 2| nội dung 3
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên FPlus
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tương tác với bạn bè / UID cùng lúc (thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình chạy tương tác với bạn bè / UID. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để chạy tương tác với bạn bè / UID liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn