Hướng dẫn comment up bài đã đăng - FPlus
Hướng dẫn comment up bài đã đăng - FPlus

Hướng dẫn comment up bài đã đăng - FPlus

8/8/2018 5:08:50 PM
COMMENT UP BÀI ĐÃ ĐĂNG - FPLUS
Giúp bạn comment và up các bài bạn đã đăng trên tường hay trên các nhóm, page của bạn với FPlus.
FPlus > Comment > Comment up bài đã đăng.
Bước 1: Lấy danh sách bài đăng.
  • Tải danh sách bài đăng trên tường.
  • Tải tất cả các bài đã đăng.

 
  • Mở danh sách bài đăng đã lưu ra file.
  • Lưu danh sách bài đăng đã lấy được ra file.

 
  • Tìm bài đăng theo từ khóa.
  • Tìm bài đăng theo thời gian đăng.

 
  • Xóa các link đã chọn.
  • Xóa tất cả lịch sử đăng.

 
Bước 2: Nhập nội dung comment. 
Bước 3:  Thiết lập comment up bài đã đăng.


 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn