Hướng dẫn coppy album từ page & profile - FPlus Profile
Hướng dẫn coppy album từ page & profile - FPlus Profile

Hướng dẫn coppy album từ page & profile - FPlus Profile

7/30/2018 9:16:37 AM
COPPY ALBUM TỪ PAGE & PROFILE
FPlus giúp bạn lấy các album ảnh từ profile hay page khác về đăng lên các nick của mình hay các page mà mình quản lý. Bạn có thể lựa chọn album bất kì từ những page, profile đồng thời thay đổi tên và mô tả mới cho những album này dựa vào tab FPlus Profile.
FPlus > FPlus Profile > Coppy album từ page & profile.
 
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn lấy album từ page, profile.
 • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
 • Nhập mỗi dòng một “token”.
 • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.
 • Nhập “username” và “password” riêng.
 

 
Bước 2: Lấy album từ page khác.
 • Nhập ID page muốn lấy album về.

 
 • Chọn album muốn lấy.
 

 
 • Nhập tên mới cho album được lấy và mô tả cho album mới này.
 

 
Bước 3: Tự động đăng album lên tất cả Page và Profile đã chọn.
 • Chọn page, profile muốn đăng album.
 • Thiết lập các thông số thời gian.
 • Click « Bắt đầu ».

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn