Hướng dẫn đăng API link ảnh, video & status - FPlus
Hướng dẫn đăng API link ảnh, video & status - FPlus

Hướng dẫn đăng API link ảnh, video & status - FPlus

8/9/2018 1:58:59 PM
ĐĂNG API LINK ẢNH, VIDEO & STATUS – FPLUS
Chức năng này giúp bạn đăng ảnh, video và status thông qua API lên các nhóm bạn đã tham gia bằng phần mềm FPlus.
FPlus > Đăng nhóm
Bước 1: Chọn nhóm muốn đăng API link ảnh, video & status.
 

 
Bước 2: Nhập nội dung bài đăng hoặc tải ảnh, video lên đăng. 
Bước 3: Thiết lập đăng API link ảnh, video & status.
  • Lưu các bài đăng giả lập và lập lịch đăng cho các bài đăng này.
 

 
  • Bạn có thể đăng 50 nhóm trong một ngày, nếu bạn đăng nhiều hơn có thể dẫn tới tình trạng bị checkpoint, hạn chế trên facebook của bạn.
 

 
Bước 4: Thiết lập thông số thời gian & click “Bắt đầu”.
Đối với các nick bạn đã sử dụng > 6 tháng, thời gian delays cho mỗi lần đăng bạn có thể rút ngắn lại.
Với những nick phụ mới lập, thời gian delays bạn nên để từ 200-300s để hạn chế checkpoint trên tài khoản này.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn