Hướng dẫn đăng nhóm sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn đăng nhóm sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn đăng nhóm sử dụng FPlus Chrome

8/27/2019 11:58:06 AM
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHÓM SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Nếu bạn không muốn dùng token hay cookie để đăng nhóm trên facebook, bạn muốn hạn chế tình trạng bị checkpoint trên facebook? FPlusChrome chính là giải pháp cho bạn. Hỗ trợ bạn đăng nhóm nhiều tài khoản cùng lúc như hoạt động đăng thủ công; tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao, giảm checkpoint rõ rệt.

Bước 1: Thêm tài khoản muốn đăng nhóm sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn đăng nhóm trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng nhóm trên facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn đăng nhóm facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình đăng nhóm facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình đăng nhóm facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi đăng nhóm facebook
 

 
Bước 3: Nhập nội dung bài đăng
 
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài muốn đăng.
Bạn có thể thêm [w] để random kí tự trong nội dung.
 • Chọn phương thức đăng: Chia sẻ bài viết ; Đăng ảnh & status ;  Bán hàng ; Xem chung ; Comment ;  Thiết lập
 

 

1.     Chia sẻ bài viết: 
 
 • Tick và nhập link/id bài viết facebook muốn chia sẻ​


 

2.     Đăng ảnh và status: 
 
 • Đăng nhiều ảnh: Tick để đăng nhiều ảnh
Click “Chọn nhiều ảnh” để chọn và tải ảnh muốn đăng lên FPlus.
 
 • Random ảnh trong folder: Tick để đăng random ảnh trong folder
Chọn số ảnh muốn đăng random trong folder ảnh.
Click “Chọn folder ảnh” để chọn và tải folder ảnh muốn đăng lên FPlus
 
 • Đăng status: Tick để đăng status
Nhập nội dung status trong mục “Nội dung bài viết”
 

 

3.     Bán hàng 
 
 • Tick để đăng sản phẩm muốn bán lên nhóm bán hàng
 • “Chọn nhiều ảnh”: Click để chọn và tải ảnh sản phẩm lên nhóm
 • Nhập tên sản phẩm, giá và vị trí
 

 

4.     Xem chung 
 
 • Tick và nhập link video muốn xem chung
 

 

5.     Comment  
 
 • Like vài đã đăng: Tick để like các bài đăng thành công trong nhóm
 • Comment bài đã đăng: Tick để comment vào bài đăng thành công trong nhóm.
 • Nhập nội dung comment.


 

6.     Thiết lập 
 
 • Tick để đánh dấu bài đăng của bạn không phải là spam
 


Bước 4: Thiết lập bài đăng
 
 • Lưu bài viết: Click để lưu bài viết vừa tạo
 • Mở bài viết: Click để mở danh sách bài viết đã lưu
 

 
 • Check thành viên nhóm: Tick để check thành viên nhóm muốn đăng (nhóm có số thành viên lớn hơn bao nhiêu)
 • Bỏ qua nhóm bán hàng: Tick để bỏ qua nhóm bán hàng
 • Đăng nhóm công khai: Tick để đăng lên nhóm công khai


 
 • Đăng 1 nick – 1 bài đã lưu: Tick để đăng 1 nick – 1 bài trong danh sách bài đăng đã lưu.
 • Đăng lần lượt bài đã lưu: Tick để đăng lần lượt các bài đã lưu lên các nick đã chọn.
 • Đăng random bài viết đã lưu: Tick để đăng random bài viết trong danh sách đã lưu lên các tài khoản đã chọn.
 

 
Bước 5: Thiết lập nhóm muốn đăng
 
 • Chọn tài khoản muốn đăng nhóm: Click chuột phải vào tài khoản muốn đăng nhóm, nhấn chọn “Select group white list”
 

 
 • Chọn nhóm muốn đăng:
Tick chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm.
Click “Ok”
 

 
Bước 6: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn